ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
گروه بندی مطالب  چاپ   کمينه 
آثار و تالیفات (4)
..مقاله ها (2)
..یادداشت ها و سرمقاله ها (22)
..کتب (5)
..جزوه های درسی (0)
..مصاحبه ها (1)
..پایان نامه ها (0)
سوالات امتحانی/استخدامی (4)
..نمونه سوالات امتحان وکالت (1)
..نمونه سوالات کارشناسان رسمی (1)
..نمونه سوالات کارشناسی مدیریت (0)
..نمونه سوالات کارشناسی حسابداری (2)
..نمونه سوالات کارشناسی ارشد (0)
..نمونه سوالات دکتری (2)
دستگاه های نظارتی (21)
..دیوان محاسبات کشور (42)
..سازمان بازرسی کشور (1)
..دیوان عدالت اداری (1)
..کمسیون اصل نود (1)
..سازمان حسابرسی (0)
قوانین و مقررات (47)
..قانون اساسی (1)
..چشم انداز 20 سال (1)
..قوانین مالی و محاسباتی (7)
..قوانین پنج ساله توسعه کشور (6)
..قوانین اداری و استخدامی (11)
..قوانین حقوقی و کیفری (6)
..قوانین کارشناسان رسمی (1)
..تازه های قوانین و مقررات (15)
..قوانین بودجه (9)
..سایر قوانین و مقررات (19)
..قوانین کاربردی (15)
پیشنهاد سردبیر (38)
مقالات علمی (5)
..مقالات حقوق و مدیریت (1)
..دیکشنری آنلاین (7)
اخبار و رویدادها (72)
خبر ویژه 1 (6)
خبر ویژه 2 (12)
خبر ویژه 3 (1)
خبر ویژه 4 (4)
خبر ویژه 5 (5)
خبر متحرک (77)
دیکشنری آنلاین لغات حسابداری،مدیریت و مالی  چاپ   کمينه 
    ترجمه: English   Turkey   العربی 
تعداد نظرها: 0 نظر  تعداد بازدید: 2925  تعداد امتیازدهی:  0   (Article Rating 


بخشنامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی برای تمام دستگاههای اجرایی

بخشنامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی برای تمام دستگاههای اجرایی

  تصویب نامه درخصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی  شماره ۲۶۷۲۵/ت ۴۸۴۶۲هـ   ۱۱/۳/۱۳۹۳

تأکید سازمان تأمین اجتماعی بر ممنوعیت خرید کالای خارجی و حمایت از ...
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو
 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت جهاد کشاورزی
 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 
هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۷۸۴۴۰/۶۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
 
۱ـ خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی، مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، توسط تمامی دستگاه های دولتی (موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ـ و موارد مستثنی در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری) و سایر دستگاه ها، نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند، در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی های سرمایه ای، ممنوع بوده و ذی حسابان دستگاه های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.
 
تبصره ـ هرگونه تغییر در فهرست یاد شده در کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت وزارتخانه های نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و حسب مورد دستگاه ذی ربط صورت می گیرد. تغییرات در فهرست یاد شده پس از تصویب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد لازم الاجرا خواهد بود.
 
۲ـ در مواردی که کالای مشابه داخلی از نظر کیفیت، قیمت و یا حجم تولید قابل توجیه نباشد و یا سایر موارد اجتناب ناپذیر، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید وزرای عضو کمیسیون اقتصاد، خرید کالای یاد شده مجاز خواهد بود.
 
۳ـ در صورت ابهام در تشخیص کالاهای موضوع بند (۱)، نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت ملاک عمل خواهد بود.
 
تبصره ـ در صورتی که وزارت یاد شده ظرف دو هفته اعلام نظر نکند، دستگاه ها و نهادهای مشمول این آیین نامه به تشخیص خود عمل خواهند کرد.
 
۴ـ تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند جز در موارد مصرح قانونی ممنوع است.
 
۵ ـ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه های شماره ۱۹۳۵۶۷/ت۴۳۶۸۰ک مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸، شماره ۲۲۹۴۶/ت۴۴۳۷۲ن مورخ ۴/۲/۱۳۸۹ و شماره ۱۴۵۳۵۹/ت۴۷۳۶۴هـ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۰ می شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تا پایان سال ۱۳۹۳ ضمن ارائه گزارش عملکرد اجرای این تصویب نامه، نسبت به بازنگری آن اقدام نماید.
 
 
 
 تصویبنامه در خصوص تعیین فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی شماره 63613/ ت51966 ه      1394/5/19
 
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو
 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 
هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۳۷۳۳/۶۰ مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل
 
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
 
در اجرای بند (۵) تصویبنامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲هـ مورخ ٬۱۱/۳/۱۳۹۳ فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای
تولید مشابه داخلی به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است٬ تعیین میشود.
 
  تصویبنامه در خصوص تعیین فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی شماره 42839/ ت53786 هـ   1396/4/15
 
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو
 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت جهاد کشاورزی 
 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 
هیأت وزیران در جلسه 1396/4/11 به پیشنهاد شماره 60/192198 مورخ 1395/9/2وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
 
فهرست تکمیلی ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي تولید مشابه داخلی به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است به فهرست تصویبنامه شماره  26725/ ت48462 هـ مورخ 1393/3/11 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره 63613/ ت51966 هـ مورخ 1394/5/19 الحاق می‌شود.

 کد خبر:  1555102
فرستنده: abdali admin
گروه: قوانین و مقررات, پیشنهاد سردبیر, خبر متحرک, قوانین کاربردی
امتیازدهی
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد؟
نظرات

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیکی (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:

پر بیننده ترین آثار و مقالات  چاپ   کمينه 
 
 
©   کلیه حقوق برای جواد ابدالی محفوظ است. Powered by Atorpat      شرایط استفاده     حريم شخصي كاربران